služby pro městské úřady a jejich příspěvkové organizace

Aktuální téma
Řízení projektů      Řízeni rizik         
Pozice pověřence

realizujeme vaši vizi

Posloucháme co říkáte
a vyjadřujeme se jasně a srozumitelně,
abychom společně dosáhli očekávaného cíle.

Co nabízíme ?

GDPR

Vytvoření/kontrola dokumentace související s plněním tohoto nařízení EU, úprava směrnic, identifikace rizik, ... a to nejen pro úřady, ale i pro jejich příspěvkové organizace. Nabízíme pozici externího pověřence - pravidelné osobní návštěvy v organizacích, konzultace, ....

V této oblasti spolupracujeme s advokátní kanceláří Mgr. Petr Sopuch 

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

Zavedení a případná optimalizace metodiky řízení projektů v rámci Vaší organizace.

Školení Vašich pracovníků na všech úrovních pro realizaci zakázek zavedenou metodikou projektového řízení.

Obsazení pozice projektového manažera i u projektů dotovaných z EU. Řízení krizových projektů.

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Odborný dohled nad realizovaným IT projektem, u kterého jste na pozici investora.

Kontrola/připomínkování projektové dokumentace i u projektů dotovaných z EU.

Identifikace projektu v krizi a stanovení dalšího postupu.

Služby pro úřady a jejich příspěvkové organizace

Řízení rizik dle zákona o fin. kontrole a GDPR Kontrolní mechanismy úřadu, kontrola směrnic Vytvoření strategického plánu rozvoje obce  Zavedení řízení kvality metodikou CAF          Vyřízení žádostí o akreditaci úřadu pro splnění  pozice akreditovaného školícího střediska

Dodávky HW a SW řešení (komunikace občan-úřad, zabezpečená elektronická komunikace např. při komunikaci o strategických záměrech organizace i mimo organizaci, ...

NAŠE ZKUŠENOSTI

GDPR

Realizace analýz na úřadech s rozšířenou působností i obecních úřadech včetně jejich příspěvkových organizacích, pozice pověřence na v několika desítkách organizací, zejména úřadů a jejich příspěvkových organizací.

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

30 let praktických zkušeností s realizací projektů v oblasti IT. Dosažena certifikace IPMA "B". Člen IPMA CZ.

INFORMAČNÍ SYSTÉMY MĚST A MAGISTRÁTŮ

Téměř 20 let praxe v oblasti poskytování služeb úřadům a implementací informačních systémů na městských úřadech .

VÝPOČETNÍ TECHNIKA

30 let praxe v oblasti SW, HW a počítačových sítí.

K moudrému člověku patří, že víc ví, něž říká.

(Marcus Tullius Cicero)

Pro zvídavé význam slova SEID z Wikipedie (v tomto případě vzniklo zkrácením příjmení zakladatele společnosti) :

Seid (staroseversky seiðr) je forma čarodějnictví či magie, která byla praktikována předkřesťanskými Seveřany. Označuje se tak i rekonstrukce nebo nápodoba těchto praktik v germánském novopohanství. Používají se i anglicizované formy tohoto slova jako seidhr, seidh, seidr a další. Původ seidu je často spatřován u sámských šamanů nojdů, může však mít i indoevropský původ. Podle Ságy o Ynglinzích byl seid běžně užíván božským rodem Vanů a Ásy s ním seznámila bohyně Freya. V Lokasenně obviňuje z jeho praktikování Loki Ódina a odsuzuje to jako zženštilé.

Znakem společnosti se stal související symbol severské mytologie - Valknut (ze staré severštiny, valr-zabití válečníci + knut-uzel) je symbol složený ze tří propletených trojúhelníků. Dá se přeložit několika způsoby:

  • Hrungnirovo srdce (po obrovi Hrungnim z islandských Edd)
  • srdce zabitého srdce Valy
  • Odinův uzel
  • devět světů severské mytologie

Tento symbol se dá nalézt na starých severských rytinách v kamenech, často pohřebních, kde pravděpodobně znamenal symbol posmrtného života. Objevuje se také na skandinávských obrazových kamenech ve spojení s Odinem, například na Tängelgardském kameni v Gotlandu ze 7. století. Svými devíti body připomíná devět světů (a devět osudů) severské mytologie, je také důležitým symbolem stoupenců víry Ásatrú.Z hlediska geometrie je topologicky roven Borromeanským kruhům, uzavřenému tříkruhému řetězu nebo triquetře, záleží na zobrazení.

© Copyright SEID, s.r.o.